Ислом Нури

Тошкентда кибла кайси томонда?

Савол:

Тошкентда намозни каёкка караб ўкиш керак, куёш ботаётган томон Макка эмас?

Жавоб:

Азиз биродар Тошкент ахли алхамдулиллах бир неча юз йиллардан бери намоз ўкийдилар. Шунча ўтган мусулмонлар киблада хато килиши мумкин эмас. Биз сизга куйида компоснинг Тошкентда турган холида киблани кандай кўрсатган суратини такдим этамиз, шундан хулоса чикариб оласиз деб умид киламиз.