Террорчилик – Ғарб маҳсулотидир!

Муаллиф: Ҳамди Шафиқ
Мутаржим: Абу Жаъфар ал-Бухорий

Мутаржимдан

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Ҳақиқат ва ботил ўртасидаги кураш инсоният тарихининг ҳар саҳифасида из қолдирган. Жаҳолат гирдобига ғарқ бўлганлар қонли, Ислом нурига мушарраф бўлганлар эса порлоқ саҳифаларини ёзганлар. Совуқ уруш даври тугаб, бутун дунёга жар солган Шўролар Иттифоқи қулагач, Христиан Ғарб қаршисида душман қолмади. Христиан Ғарб бутун дунёга зўравонлик ва шиддат уруғини сочиш билангина яшай олар, унинг одамийлик, адолат ва тенглик ҳақида баландпарвоз гаплари ва илгари сураётган “ғоялари” чўпчакдан бошқа нарса эмас эди.

Айюб ва Юнус алайҳимассаломларнинг қиссалари

1. Айюбнинг қиссаси фарқли қиссадир

Айюбнинг қиссаси Қуръон Каримда ўзига хос фарқли қиссадир. У қисса Аллоҳ неъматларининг сабрли, шукронлар келтирган мўмин бандалари ва Севимли пайғамбарларида кўриниш қиссасидир. Айюбнинг ҳисобсиз молу қўйлари, туялари, ерлари ва севимли фарзандлари бор эди. Айюб шу нарсаларда синалди ва уларнинг ҳаммаси қўлидан кетди. Кейинроқ эса баданида синалди: танасида Аллоҳни зикр қиладиган тили ва қалбидан бошқа барча аъзолари касалланди. У шаҳарнинг бир четида яккаланди. Ёнида унга меҳрибонлик қиладиган хотинидан бошқа кимса қолмади. Хотини ҳам муҳтож бўлгани учун бировларнинг хизматларини қилиш учун кетар эди (Бу жумлалар аллома ибн Касирнинг тафсиридан иқтибос қилинди).

2.

Закарийё алайҳиссалом қиссаси

1 — Закарийёнинг солиҳ фарзанд тилаб қилган дуоси

Аллоҳнинг бандаларига бўлган неъматлари ва барча нарсани қамраб олган қудратининг белгилари Закарийё алайҳиссаломнинг солиҳ, мақбул, саховатли, тақволи ҳамда ўзига ва Яъқуб хонадонига меросхўр бўладиган ва Аллоҳ йўлига даъват этадиган фарзанд тилаб қилган дуосида намоён бўлди. У пайтда Закарийё алайҳиссалом қариб қолган, суяклари заифлаган, соч-соқоли оқарган, хотинининг фарзанд кўришидан умид қолмаган эди. Аллоҳ таоло унинг дуосини қабул қилиб, одамларнинг гумонлари ва тарихий тажрибаларини пучга чиқарди.

Аллоҳ таоло Закарийёга ақилли фарзанд ато этди. Унда болалик чоғиданоқ камолот, ҳикмат, ҳилм, билим, аломатлари кўринди.

Тавҳидул Холиқ [Холиқни ёлғиз деб эътиқод қилиш] Абдулмажид Зиндоний

Тавҳидул Холиқ [Холиқни ёлғизлаш]

Муаллиф: Абдулмажид Зиндоний

Иймон нури ва куфр зулмати

Иймон нима?

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: “Иймон орзу қилиш ва зийнатланиш билан эмас. Лекин у қалбда ўрнашган ва амал уни тасдиқлаган нарсадир”. Аллоҳ таоло деди: “Ҳақиқий мўминлар Аллоҳга ва Расулига иймон келтирган сўнгра иймонларида шак–шубҳага бормаган ва Аллоҳнинг йўлида молларию жонлари билан жиҳод қилган кишилардир. Ана ўшалар содиқлардир”. (Ҳужурот: 15)

Иймон — Аллоҳ таолони, фаришталарини, китобларини, пайғамбарларини, охират кунини ва қадарнинг яхшию ёмонини тасдиқлашдир.

Тобеинлар ҳаётига чизгилар

Мундарижа

Омир ибн Абдуллоҳ ат-Тамимий
Урва ибн Зубайр
Рабиъ ибн Хусайм
Иёс ибн Муовия ал-Музаний
Умар ибн Абдулазиз ва ўғли Абдулмалик
Ҳасан Басрий
Қози Шурайҳ
Муҳаммад ибн Сийрин
Рабиатур-Раъй
Ражо ибн Ҳайва
Омир ибн Шароҳил Шаъбий
Салама ибн Дийнор
Саид ибн Мусаййаб
Саид ибн Жубайр
Муҳаммад ибн Восеъ ал-Аздий (1)
Муҳаммад ибн Восеъ ал-Аздий (2)
Умар ибн Абдулазиз
Муҳаммад ибн Ҳанафийя
Товус ибн Кайсон/Волий Муҳаммад ибн Юсуф Сақафий билан бўлган воқеа ҳикояси
Товус ибн Кайсон/Тўғри йўлга йўлловчи воиз
Қосим ибн Муҳаммад ибн Абу Бакр
Сила ибн Ашям Адавий
Умар ибн Абдулазиз ҳаётидан уч гўзал лавҳа
Зайнул Обидин Алий ибн Ҳусайн

Тобеинлар ҳаётига чизгилар 2

Мундарижа

Омир ибн Абдуллоҳ ат-Тамимий
Урва ибн Зубайр
Рабиъ ибн Хусайм
Иёс ибн Муовия ал-Музаний
Умар ибн Абдулазиз ва ўғли Абдулмалик
Ҳасан Басрий
Қози Шурайҳ
Муҳаммад ибн Сийрин
Рабиатур-Раъй
Ражо ибн Ҳайва
Омир ибн Шароҳил Шаъбий
Салама ибн Дийнор
Саид ибн Мусаййаб
Саид ибн Жубайр
Муҳаммад ибн Восеъ ал-Аздий (1)
Муҳаммад ибн Восеъ ал-Аздий (2)
Умар ибн Абдулазиз
Муҳаммад ибн Ҳанафийя
Товус ибн Кайсон/Волий Муҳаммад ибн Юсуф Сақафий билан бўлган воқеа ҳикояси
Товус ибн Кайсон/Тўғри йўлга йўлловчи воиз
Қосим ибн Муҳаммад ибн Абу Бакр
Сила ибн Ашям Адавий
Умар ибн Абдулазиз ҳаётидан уч гўзал лавҳа
Зайнул Обидин Алий ибн Ҳусайн

Шайтон нима учун яратилган?

Болалар, биз биринчи дарсда ўкидикки, Аллох одамларни яратмасдан олдин фаришталар билан бирга ИБЛИСни хам яратган. Иблис жин ва шайтонларнинг отаси бўлади. Аллох Иблисни оловдан яратган. Иблис (Шайтон) – жуда ёмон махлук. У Аллохнинг айтганини килмайди. Хеч кимга бўйсунмайди. Факат ёмон ишларни килади. Яхши одамларни ёмон кўради.

Аллох Одам отамизни яратгандан сўнг фаришталарга: «Одамга сажда килинглар!» – деб буюрди. Хамма фаришталар дархол Одам алайхиссаломга хурмат саждасини бажо килдилар. Ўшанда Иблис хам фаришталарнинг орасида эди. Бирок у Одам Атога сажда килмади. Аллох ундан сен нима учун Одамга сажда килмадинг, деб сўраганда у: «Мен Одамдан кўра яхширокман-ку», – деди.